مرجع دانلود دانشجویی

تکنولوژی بتن

تکنولوژی بتن فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 160 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

خلاصه درس هیدرولیک

خلاصه درس هیدرولیک فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 33   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

خلاصه درس مکانیک سیالات

خلاصه درس مکانیک سیالات فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 47   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

خلاصه درس مقاومت مصالح

خلاصه درس مقاومت مصالح فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 86   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

خلاصه درس سازه های بتنی

خلاصه درس سازه های بتنی فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 77   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

خلاصه درس ریاضیات عمومی 2

خلاصه درس ریاضیات عمومی 2 فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 86   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

خلاصه درس ریاضیات عمومی 1

خلاصه درس ریاضیات عمومی 1 فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 47   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

خلاصه درس روسازی راه

خلاصه درس روسازی راه فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 15   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

خلاصه درس راهسازی

خلاصه درس راهسازی فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 37   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,400 تومان

خلاصه درس تحلیل سازه ها

خلاصه درس تحلیل سازه ها فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 83   فایل به صورت دستنویس و اسکن شده با کیفیت عالی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(1):